Konsesjonssøknad- og konsekvensutgreiingsfase

Konsesjon til å bygge Jølstra Kraftverk – Kgl.res. 21. juni 2017

NVEs innstilling med vedlegg – 6.7.2016

Informasjonsbrosjyre om konsesjonssøknaden:


Last ned PDF

Konsesjonssøknad:

Last ned PDF

Fagrapportar frå konsekvensutgreiarane:

Fagutgreiing – nærings- og samfunnsinteresser | Last ned PDF
Fagugreiing – naturressursar | Last ned PDF
Fagutgreiing – naturmiljø | Last ned PDF
Fagutgreiing – landskap | Last ned PDF
Fagutgreiing – kulturminner | Last ned PDF
Fagutgreiing – hydrologi | Last ned PDF
Fagutgreiing – hydrogeologi | Last ned PDF
Fagutgreiing – friluftsliv | Last ned PDF
Fagutgreiing – forurensning | Last ned PDF
Fagutgreiing – fisk og ferskvannsorganismar | Last ned PDF |  Last ned vedlegg 1 som PDF
Fagutgreiing – erosjon og sedimenttransport | Last ned PDF

Vedlegg:

Vedlegg 1. Oversiktskart 1 til 15 000 | Last ned PDF

Anna:

Presentasjon frå sluttbefaring OED 27.9.2016 | Last ned PDF
Presentasjon frå folkemøte 16. juni 2014 | Last ned PDF
Brev til politikarane i Jølster ad rådmannen si innstilling | Last ned som PDF

Meldingsfase

Informasjonsbrosjyre for meldinga:

Brosjyre Jølstra Kraftverk

Melding:

Førehandsmelding Jølstra Kraftverk
Vedlegg 1 Bilder frå tiltaksområdet
Vedlegg 2 Kart Jølstra I A3 20000
Vedlegg 3 Jølstra I A3 50000

Andre dokument:

Brev frå Sunnfjord Energi til NVE med vurdering av innkomne høyringar