I kartet kan du navigere og zoome inn på ulike stader i utbyggingsområdet. Liste til høgre viser forklaringar på kva dei ulike symbola i kartet betyr. Om ein klikkar på symbola for kamera får ein opp bilder og illustrasjonar som er tatt på desse plassane. Der det er tatt fleire bilder eller det er illustrasjonar «Etter utbygging» kan du bla mellom desse ned i høgre hjørne av bilda. Du kan bytte mellom kart og flyfoto/satelitt oppe i høgre hjørne. Tips: Symbola for bilder er lettast å sjå i kart-modus.

Merk: Kartet er frå konsesjonsfasen og meint som illustrasjonar på det som skal byggast.

Vis forklaringSkjul forklaring

Forklaring

 • Kraftstasjon
 • Inntaksbasseng
 • Flomvoll
 • Massedeponi
 • Industriområde
 • Statnett 420 kV
 • Vassfylt unnel
 • Veitunnel
 • Svingetunnel
 • Terskel
 • Kabelsjakt
 • Kabel i grøft
 • Eksisterende vei
 • Ny vei
 • Gangvei
 • KameraBilder og illustrasjonar tatt i retningen kamera viser