Grunneigar- og nabokontakt: Åge Sunde

Telefon: 911 33 041

E-post: age.sunde@sunnfjordenergi.no

 

Tryggleik og miljø/ SHA-koordinator: Jan Tore Strømme

Telefon: 901 56 487

E-post: jan.stromme@bkk.no

 

Prosjektleiar: Kjell Johnny Kvamme

Telefon: 959 89 033

E-post: kjell.johnny.kvamme@sunnfjordenergi.no