Om du ønskjer å sende høyringsuttale til konsesjonssøknaden kan du nytte skjema på NVE sine nettsider (Link til skjema).

 

Spørsmål om utbyggingsplanane kan rettast til Sunnfjord Energi AS

 

Prosjektleiar Kjell Johnny Kvamme

Prosjektleiar: Kjell Johnny Kvamme

Telefon: 57 72 23 77 / 959 89 033

E-post: kjell.johnny.kvamme@sunnfjordenergi.no

Adresse: Firdavegen 5, 6800 Førde

 

 

Spørsmål om sakshandsaming kan rettast til NVE – Konsesjonsavdelinga

Sakshandsamar: Ingrid Haug

Telefon: 09575 / 22 95 94 16

E-post: inh@nve.no

Adresse: Postboks 5091, Majorstua, 0301 OSLO