Her er innhald media kan nytte i medieomtale om Sunnfjord Energi AS sitt prosjekt Jølstra Kraftverk. Bilder og illustrasjonar skal krediterast som angitt i bildetekstane under.

Bilder for nedlasting

Portal ved Moskog (Natt). Illustrasjon: Sunnfjord Energi / Multiconsult / Xform

Portal ved Moskog (Natt). Illustrasjon: Sunnfjord Energi / Multiconsult / Xform

Portal ved Moskog (Dag). Illustrasjon: Sunnfjord Energi / Multiconsult / Xform

Portal ved Moskog (Dag). Illustrasjon: Sunnfjord Energi / Multiconsult / Xform

Inntaksområdet ved Tognahølen. Illustrasjon: Sunnfjord Energi / Multiconsult

Inntaksområdet ved Tongahølen. Illustrasjon: Sunnfjord Energi / Multiconsult

Illustrasjon utløpsområde ved Reinene. Illustrasjon: Sunnfjord Energi / Multiconsult

Utløpsområdet ved Reinene. Illustrasjon: Sunnfjord Energi / Multiconsult

Kvamsfossen med minstevassføring vinter 4m3s. Bilde: Sunnfjord Energi

Kvamsfossen med vassføring 4m3s. Bilde: Sunnfjord Energi

Kvamsfossen med vassføring 11m3s. Bilde: Sunnfjord Energi

Kvamsfossen med vassføring 11m3s. Bilde: Sunnfjord Energi

Gangbru over utløpet av Tonahølen. Illustrasjon: Sunnfjord Energi / Multiconsult

Gangbru over Tongahølen. Illustrasjon: Sunnfjord Energi / Multiconsult

Oversiktskart Jølstra Kraftverk

Oversiktskart Jølstra Kraftverk – Illustrasjon: Sunnfjord Energi AS / Multiconsult

Prosjektleiar Kjell Johnny Kvamme

Prosjektleiar Kjell Johnny Kvamme Foto: Sunnfjord Energi

Adm. direktør Fredrik H. Behrens

Adm. direktør Fredrik H. Behrens Foto: Helge Johnsen | Firda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pressemeldingar

21.7.2017 – Pressemelding Konsesjon til bygging av Jølstra kraftverk

6.7.2016 – Pressemelding NVEs innstilling til konsesjonssøknad