Grunneigar og naboar

Her kan du som grunneigar eller nabo til anlegget sende oss informasjon om forhold på din eigedom: Lenke

Lokal tilbydar

Her kan du som lokal leverandør melde deg på vår «lokale tilbydarar» liste som blir gjort tilgjengleg for våre entreprenørar og levernadørar: Lenke

Interessent

Her kan du som interessent til prosjektet melde din interesse for å få oppdaterte informasjon om prosjektet: Lenke