T - 1 Illustrasjon inntaksområde før

Bilde Tongahølen før utbygging. Illustrasjon: Sunnfjord Energi / Multiconsult

T - 2 Illustrasjon inntaksområde etter

Illustrasjon Tongahølen etter utbygging. Illustrasjon: Sunnfjord Energi / Multiconsult

Illustrasjon av Moskog etter utbygging med overskotsmassar plassert mellom portal og veg. Illustrasjon: Sunnfjord Energi / Multiconsult / Xform

Illustrasjon: Sunnfjord Energi / Multiconsult / Xform

Moskog natt. Illustrasjon: Sunnfjord Energi / Multiconsult / Xform

R - 1 Bilde av Reinene før utbygging

Reinene før utbygging. Bilde: Sunnfjord Energi

Reinene etter utbygging. Illustrasjon: Sunnfjord Energi / Multiconsult

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teikning 02 Oversikt
Teikning 03 Oversikt inntaksområde
Teikning 04 Terskel og inntak
Teikning 05 Kraftstasjon
Teikning 06 Utløp
Tipp Moskog
Einlinjeskjema
Tilkopling 132kV