Styret i Sunnfjord Energi har gjort positivt vedtak om utbygging av Jølstra Kraftverk, og selskapet er i gang med å få på plass industrielle partnarar for å realisere prosjektet.
Eigarane er glade for at prosjektet vert realisert, og med denne utbygginga vil Jølstravassdraget produsere 200 GWh ny fornybar energi.