Send oss informasjon om forhold som du meiner vi bør vete om når vi planlegger og bygger Jølstra Kraftverk. Med verktøyet under kan du markere på kartet kvar i terrenget dette er og ein beskrivelse av forholdet. Du kan markere med punkt, linje eller areal.

Informasjonen vil bli lagt inn i vår datamodell av prosjektet. Informasjonen kan bli gjort offentlig kjent i kart ol.

Namn (obligatorisk)

Epost (obligatorisk)

Melding