Olje- og Energidepartementet har mottatt NVEs innstilling for utbygging av Jølstra Kraftverk og arrangerte i dag orienteringsmøte og befaring i felt. Sunnfjord Energi sin presentasjon frå møtet i forkant av befaringa kan du laste ned her.