NVE fastsette 29. september 2013 KU-programmet for prosjektet. KU-programmet inneheld tema innanfor ulike fagområder Sunnfjord Energi skal undersøke i samband med utarbeiding av planane for kraftverket. Norconsult er engasjert for å gjere undersøkingane på eit fagleg uavhengig grunnlag. Kunnskapen frå desse undersøkingane skal danne grunnlag for vidare planlegging av kraftverket.