Sunnfjord Energi AS leverte 14. desember 2013 konsesjonssøknaden for Jølstra Kraftverk til konsesjonsmyndigheitene. Søknaden vil bli lagt ut på høyring våren 2014.