NVE arrangerer mandag 16. juni 2014 kl. 19:00 folkemøte om konsesjonssøknaden i Eikås Samfunnshus. Vi i Sunnfjord Energi vil som konsesjonssøkar presentere våre planar og Norconsult vil presentere resultat frå sine undersøkingar (Konsekvensutgreiing). Etter presentasjonen blir det opna for spørsmål og diskusjon. Det blir enkel servering.

Frist for å sende høyringsuttale til NVE er den15.9.2014. Du kan sende denne via NVE sitt skjema eller per post. Adressa finn du under kontakt i menyen.